Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Åtgärder kring träd i stadsparken

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2019-09-02

Tisdag den 3 och onsdag den 4 september kommer DW Trädservice att fälla fyra stycken träd i stadsparken. Ytterligare fem träd kommer att beskäras. De berörda träden är i väldigt dåligt skick. 

Under sommaren 2019 har DW Trädservice, på uppdrag av samhällsbyggnadsenheten på Västerviks kommun, fällt och säkerhetsbeskurit ett antal träd i stadsparken. Bland de fällda träden är merparten almar som drabbats av almsjuka. Dessa träd har inte någon framtid utan kommer att dö och släppa grenar och de blir då en fara för människor som rör sig i parken. Övriga träd som fällts har varit dåliga på grund av skada, torka eller sjukdom. Träden som tagits bort lämnar plats för annat att utvecklas i parken.

Samhällsbyggnadsenheten håller på med ett projekt för hela stadsparken och i detta arbete ser vi över stråk, platser, belysning, växter med mera. Föryngring av trädbeståndet med nya träd ingår också i det här arbetet. 

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.