Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Behovsinventering 2019 - En workshop för företag och verksamheter

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2019-03-26

Ta chansen att delta i en unik satsning!

Campus Hultsfred, Campus Vimmerby och Campus Västervik arbetar gemensamt för att stärka kompetensen och öka möjligheterna till högre utbildning i norra Kalmar län, och därmed bidra till möjligheterna att kunna rekrytera medarbetare med efterfrågad kompetens framledes. I samverkan med offentliga och privata arbetsgivare arbetar vi nu bland annat med att identifiera aktuella och framtida kunskaps- och kompetensbehov.

Tillsammans skapar vi utbildningar och forskning som matchar arbetsmarknadens behov på kort och lång sikt.

Bakgrund

Västervik, Vimmerby och Hultsfreds kommuner har genom lokala campus samarbetat i olika former och omfattning i mer än 20 år i arbetet med kompetensförsörjning i kommunerna. 2014 genomfördes en förstudie som följdes av projekt ”Universitets- och högskoleutveckling i Norra Kalmar län”. Under perioden fram till 2021 är målet att etablera en samverkansmodell mellan kommunerna i syfte att ge kommunerna ett utökat, långsiktigt och fördjupat samarbete med universitet, högskolor och regionens arbetsmarknad. Från förstudien finns en samlad bild över regionens kommande kompetensbehov, vilket utgör grunden för arbetet med utbildningar och forskningsprojekt relevanta för regionens arbetsmarknad och utveckling

Varför arrangera en workshop?

Syftet med dessa workshop är att producera ett underlag för det fortsatta arbetet med att tillgängliggöra högre utbildning och forskning i norra Kalmar län. Inför workshoptillfället ska sex stycken frågor kopplat till verksamheten svaras på. Frågorna ligger till grund för utformningen av workshoptillfället samt ger en möjlighet att se över er verksamhets nuvarande och kommande kompetens- och kunskapsbehov.

Datum, plats och tid

  • Datum 7 maj 2019
  • Plats: Campus Västervik, Östersjövägen8
  • Tid: 09:00 - 16:00

Klicka för anmälan och för att läsa mer

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.