Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Filmning av VA-ledningar i Gamleby vecka 43

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2019-10-17

Under vecka 43 kommer företaget Molins, på uppdrag av Västervik Miljö & Energi, att filma avloppsledningar inklusive ledningar in till  fastigheter i delar av Gamleby.

Undersökningen görs för att få underlag till projektering av allmänna VA-ledningar.

Ledningar som ska filmas finns längs:

  • Västerviksvägen, från järnvägsbron till Åbyvägen
  • Hagagatan och Tallgatan, närmast Västerviksvägen
  • Hagagatan, korsningen Hagagatan/Åsgatan
  • Karl-Erik Månssons Torg och Bondevägen, närmast torget
  • Parkeringen vid Gamleby Centrum
  • Trädgårdsgatan, närmast Västerviksvägen 

Arbetet kommer inte att påverka fastighetsägare.

Eventuella frågor under arbetets gång besvaras av:

Peter Nyberg

Auktoriserad rörinspektör

073-415 5961

peter@molins.se

Övriga frågor besvaras av:

Elisabet Larsson

Västervik Miljö & Energi AB

0490-25 70 77

elisabet.m.larsson@vastervik.se

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.