Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Fordonsenheten driver på elbilsutvecklingen med Västerviks kommuns största laddpark hos Hälso- och sjukvårdsverksamhetens bilar i Gertrudsvik

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2019-06-12

Kommunens hälso- och sjukvårdsverksamhet har med hjälp av fastighetsägaren Gertrudsviks Fastighets AB börjat använda en stor laddpark för verksamheternas tjänstebilar som drivs med el. Satsningen har stöttats av Naturvårdsverkets satsning kallad Klimatklivet.

Arbetet med att nå Västerviks kommuns högt uppställda miljömål innefattar att helt fasa ut alla fordon som drivs med fossilbränslen i de kommunala verksamheterna. Kommunen var tidig med biogasbilar och använder fortfarande många gasbilar, men nu kommer elbilarna på bred front i kommunkoncernen när Fordonsenheten inom Kommunservice på kommunstyrelsens förvaltning arbetar aktivt med att möjliggöra elbilsanvändning inom olika delar av kommunen.

Hälso- och sjukvårdsverksamheterna på Socialförvaltningen kör mycket bil i sina patientkontakter och nu har Fordonsenheten, i samarbete med verksamheternas hyresvärd Gertrudsviks Fastighets AB och Västerviks kommuns energi- och klimatrådgivning, fått klart en stor laddpark för verksamhetens nya elbilar.

Arbetet med att bygga den stora laddparken på Gertrudsvik i Västervik har letts av fastighetsägaren Gertrudsviks Fastighets AB och till stor del utförts av Västerviks Elektriska AB. Bee Charging Solutions AB står för tekniken som används och det är en stor satsning som har genomförts, men med mycket bra stöd från Naturvårdsverket inom ramen för Klimatklivet.

- Kostnaden för 18 laddplatser för elbilar blev cirka 400 000 kronor och vi fick stöd av Naturvårdsverket genom klimatklivet med 50 procent av investeringen, det vill säga 200 000 kronor. Kvar att betala blev 200 000 kronor för fastighetsägaren Gertrudsvik Fastighets AB, som stod för ansökan med hjälp av Bee Charging Solutions AB (tidigare Clever), säger Västerviks kommuns energi- och klimatrådgivare Mikael Nyman, som fortsätter:
- I och med att laddarna kommer att användas regelbundet så får anläggningen stor klimatnytta per investerad krona, vilket är avgörande i bedömningen av klimatklivetansökan.

Idag har Västerviks kommun 19 stycken rena elbilar. De flesta elbilar används av kommunens socialförvaltning och är placerade vid Hälso- och sjukvårdsverksamheten på Gertrudsvik. Flera går inom hemtjänsten i Västerviks stad och man testar även en elbil på Edshöjden i Edsbruk över sommaren.

- Vi har också två elbilar i kommunens bilpool, en pool med bilar där kommunens anställda kan hyra bilar för kortare tjänsteresor. De elbilarna är väldigt populära, säger Petra Bohlin, samordnare på Västerviks kommuns fordonsenhet och hon fortsätter:
Sedan har även ett av kommunens bolag skaffat flera Renault Kangoo. Det är lätta lastbilar som används av vaktmästarna på flera områden i centrala Västervik. Förhoppningen är att vi ska kunna byta ut flera bilar till elbilar där man reser kortare resor. Vi siktar även på att ha fler elbilar i bilpoolen som klarar resor på 40-50 mil framöver. Allt styrs av hur nyttjandegraden ser ut och när bilarna kan laddas. De bilar vi har idag ska kunna stå och laddas över natten.

Petra Bohlin säger också avslutande:
Verksamheterna måste kunna slutföra sina arbetsuppgifter, men samtidigt ska vi se till att arbeta för att nå de miljömål kommunen har satt upp.

Faktaruta Västerviks kommunkoncerns elbilar:

  • 1 st. Nissan Leaf, räckvidd cirka 7 mil vid +20 grader (inköpt 2014, batterihyra tillkommer varje månad, pris cirka 298.000 kronor).
  • 6 st. Nissan Leaf, räckvidd cirka 22 mil vid +20 grader (inköpta 2017-03, batteri ingår alltid nuförtiden, pris cirka 298.000 kronor/bil).
  • 7 st. Renault Zoe, räckvidd cirka 27 mil vid +20 grader (inköpta med start 2018-06, pris cirka 250.000 kronor).
  • 5 st. Renault Kangoo, lätt lastbil, räckvidd cirka 17 mil vid +20 grader (Inköpta med start 2019-01, pris cirka 276 000 kronor/bil).

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.