Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Förskolan Kräftans barn och personal återvänder inte till lokal med fuktskada

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2019-04-25

Den förskolelokal i Västervik som under våren har undersökts för att ta reda på orsakerna bakom lukt- och luftbekymmer kommer inte att användas mer. Det står klart när förskolans hyresvärd Tjustfastigheter AB nu beslutat att flytta förskolan Kräftan först till provisoriska lokaler på Gertrudsviksområdet inom kort och därefter till nya tillfälliga lokaler som fastighetsbolaget ställer iordning och beräknar ha klara efter sommaren.

- Det har varit en intensiv period där vi politiker, Barn- och utbildningsförvaltningen, personalen på Kräftan, kommunens fastighetsbolag Tjustfastigheter och andra har arbetat målinriktat för att lösa den här situationen, säger Marcus Fridlund, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden (S), som fortsätter: 
- Nu är vi väldigt lättade när kan konstatera att våra förskolebarn och vår personal inte ska behöva återvända till de här lokalerna. Det handlar om barnens och personalens miljö och hälsa, faktorer som vi tar på allra största allvar. Nu tar vi det säkra före det osäkra och lämnar Kräftans område så fort vi har de provisoriska lokalerna på Gertrudsviksområdet klara. Det kommer att medföra en extra flytt när sedan paviljonglösningen är på plats efter sommaren, men vi anser att det är viktigare att inte äventyra hälsan för barn och personal.

Fram till nu har den akuta lösningen på problemet varit att personal och förskolebarn genomfört undervisningen i ett uppvärmt stort tält på området nära förskolan Kräftans lokaler. Under tiden har luftrenare och forcerad ventilation använts dygnet runt för att komma till rätta med problemen med dålig lukt i de ordinarie lokalerna.

- Även om mätningar som fastighetsägaren har gjort visar att luften inte innehåller några skadliga ämnen så anser vi inte att lokalerna erbjuder en bra miljö för våra barn och personal att vistas i, säger Marcus Fridlund och han säger avslutande:
- Det är en skarp lukt kvar i lokalerna och har inte den intensivbehandling som vi har genomfört under senaste tiden haft någon inverkan alls på lukten är vår bedömning att den inte kommer att försvinna senare heller.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.