Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Glädjande nya bra siffror om måluppfyllelse årskurs 9 i Västerviks kommun från Skolverket

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2019-09-26

Under torsdagen publicerade Skolverket den nationella statistiken för de elever som gick ut årskurs 9 vårterminen 2019. Västerviks kommuns elever har i år ett meritvärde på 238 och 89 % av eleverna blev behöriga till ett yrkesprogram.

- Det här är oerhört glädjande siffror för vår kommun. Sedan 2017 har meritvärdet ökat från 208 poäng till 218 och i år ligger det alltså på 238, säger Ewa Myhrén, grundskolechef på Västerviks kommun. Hon fortsätter:
- Även andelen behöriga till gymnasiet har ökat över tid: Från 69 % 2017, till 72 % 2018 och nu till årets 89 %. I riket var genomsnittliga meritvärdet 230 och andelen behöriga till yrkesprogram var 84 %.

Kommunen har under flera år arbetat målmedvetet för att öka måluppfyllelsen hos alla elever. Det är ett arbete som pågått under en lång tid, från förskola och hela vägen genom grundskolan. I arbetet har lärare och rektorer analyserat resultat och genomfört insatser för att öka måluppfyllelsen och lärandet. Arbetet följs upp två gånger per år av grundskolechefen och resurser fördelas också utifrån skolors olika behov och förutsättningar.

Skolorna har under flera år bland annat satsat på formativ undervisning, ledarskapet i klassrummet, nätverk i praktiskt- estetiska ämnen. Skolorna har också anställt fler speciallärare och specialpedagoger under det senaste året, vilket också ökat kompetensen att möta alla elever på skolorna.

- Det handlar om ett tillsammansarbete där alla medarbetare och elever tillsammans har arbetat hårt för att nå de resultat vi ser idag, säger en glad Ewa Myhrén avslutande.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.