Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Gunnel Edberg Rosengren belönas med utmärkelsen Årets handledare 2019

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2019-10-17

Gunnel Edberg Rosengren från det särskilda boendet Vapengränd i Västerviks kommun får i år ta emot pris som årets handledare inom Vård- och omsorgscollege i Kalmar län. Gunnel uppmärksammas speciellt för sitt stora engagemang för att hjälpa nyanlända in på den svenska arbetsmarknaden. Vård- och omsorgscollege uppmärksammar varje år engagerade och kunniga handledare genom att dela ut detta pris.

Gunnel fick ta emot priset från Vård- och omsorgscollege på Handledarnas dag i Oskarshamn den 16 oktober 2019. Det är Gunnels chef Annika Mässing som har skickat in nomineringen till priset. För att bli nominerad ska handledaren uppfylla tre kriterier:

  • Vara engagerad i förbättringsarbete i samverkan mellan utbildning och arbetsliv.
  • Bidra till ett hälsofrämjande arbetssätt.
  • Skapa en kreativ och stimulerande arbetsmiljö.

Motiveringen till Gunnel som årets pristagare

Gunnel har under ett antal år arbetat med handledning av språkpraktikanter. Hon har haft uppdraget på heltid och har med ett oerhört engagerat arbete hjälpt många nyanlända in på den svenska arbetsmarknaden. Många av praktikanterna har senare gått vidare till utbildning till undersköterska. Gunnel har också med sitt stora engagemang underlättat arbetet med att rekrytera kompetenta tim- och sommarvikarier till våra verksamheter i äldreomsorgen.
Gunnel har även i sitt arbete varit ett stort stöd för många av kommunens övriga handledare gällande mottagande av nyanlända. Hon har också via IKO-projektet både vidareutbildat sig själv men också vid flera utbildningar bidragit med sin kompetens.

Gunnel har via sitt lugn och sin pedagogiska förmåga bidragit till att många praktikanter och elever känt sig trygga ute på kommunens arbetsplatser. Hon har också stöttat många medarbetare som känt en osäkerhet när det gäller att ta emot nyanlända.

Gunnel har en mycket god pedagogisk förmåga och efter många år i yrket också en stor yrkesmässig kompetens. Hennes stora engagemang är kanske hennes allra största tillgång. Hon har en tydlig bild av hur arbetet ska bedrivas och är inte rädd för att ta de lite mer ”jobbiga” diskussioner som kan uppstå ute på arbetsplatser.

För mer information, kontakta gärna:

Gunnel Edberg Rosengren

Undersköterska Vapengränd, socialförvaltningen, Västerviks kommun
Telefon: 073-5424283
Mejl: gunnel.edberg-rosengren@vastervik.se

 

 

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.