Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Handlingsplan med 44 aktiviteter ska stärka tillväxten och förbättra förtagsklimatet

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2019-09-24

Kommunstyrelsen beslutade 3 juni att anta en handlingsplan kopplad till Västerviks kommuns näringslivsstrategi, med ett antal tilläggsyrkanden som nu är införda i dokumentet. Handlingsplanen kompletterar den tidigare beslutade lite bredare och väl förankrade näringslivsstrategin 2018-2022 och planen beskriver tillsammans med strategin hur kommunen jobbar med näringslivstillväxt och företagsklimat.

De beskrivna 44 aktiviteterna syftar, liksom planen i sin helhet, i första hand till att långsiktigt stärka tillväxten i Västerviks kommun, samt att både kortsiktigt och inom loppet av några år, bidra till stora företagsklimatsförbättringar. På Svenskt Näringslivs rankning av lokalt näringslivsklimat har Västerviks kommun 2019 klättrat 17 platser och finns nu på plats 246.

Ladda ner Handlingsplan 2019-2022 kopplad till näringslivsstrategi 2018-2022, beslut KS 201909603 här (pdf, 382 kB)

Foto från ett företagsbesök som kommunledningen hade under sommaren 2019

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.