Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Hjälp oss att hitta strandnära lägen för landsbygdsutveckling

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2019-01-15

Många drömmer om strandnära lägen på landsbygden. Där finns en attraktion och livskvalitet som vi kan bli bättre på att nyttja. Många vet dock hur krångligt det kan vara med bygglovsprocesser och att det finns rigida regelverk som styr arbetet.

Just nu gör vi en översyn av översiktsplanen och det finns möjlighet att få ditt område att klassas som ett LIS-område, vilket gör att man kan få dispens för strandskyddet. Ett kriterium är att platsen inte får ligga vid havet, utan måste en insjö.

Vad är ett LIS-område?

Planarkitekt Erik Andersson förklarar:
- LIS står för Landsbygdsutveckling i strandnära läge och är sjönära områden som kan utvecklas för att stärka verksamheter, skapa jobb och attraktioner på landsbygden. Det skulle kunna vara bostäder, turistanläggningar eller annan verksamhet.

Gäller det bara turistföretag?
- Nej, det kan vara privatpersoner som markägare också, bedömning görs från fall till fall. Även vi som kommun kan komma med förslag. Vi jobbar nu med bland annat med områden runt Långsjön och flera andra ställen i de södra kommundelarna. Genom att klassa området som LIS-område så möjliggör vi för markägaren att exploatera, men det innebär inte med automatik att det blir bygglov. Tanken är att vi ska möjliggöra en mer levande landsbygd.

Det låter som en krånglig process?
- Det tar tid, men vill man utveckla sitt sjönära läge så är detta en bra och viktig förutsättning. Det ligger sedan till grund för eventuella bygglov. Vi är flera här på kommunen som kan hjälpa till och inventera och komma med råd till den som är intresserad.

Idag finns cirka 15 LIS-områden i kommunen och nu jobbar vi för att skapa fler möjligheter till utveckling på landsbygden. Är du själv intresserad eller känner du någon markägare som kan vara intresserad så kontakta oss så tittar vi närmare på det.

Senast 15 februari 2019 vill vi få in förslag på nya LIS-områden.

Du kan läsa mer på vår hemsida eller kontakta planarkitekt Erik Andersson, telefon 0490-25 40 70 och e-post erik.andersson@vastervik.se.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.