Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Högt söktryck till licentiattjänsterna – nu söker vi två till

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2019-11-19

Möjligheten att forska inom ämnen som är viktiga för vår region lockade många att söka de licentiattjänster som utlystes under hösten. Nu finns ytterligare två tjänster att söka.

– Vi är mycket nöjda med det stora intresse som varit. 35 ansökningar kom in för de första sex licentiattjänsterna, som deadline har gått ut för. Nu hoppas vi på ett fortsatt högt söktryck till de två nya tjänsterna, säger Emma Sorbring, vetenskaplig ledare på Campus Västervik samt professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Högskolan Väst.

Emma Sorbrings roll är bland annat att skapa och upprätthålla den akademiska miljö som licentiaterna ska arbeta inom. Rekryteringsprocessen för de första sex tjänsterna beräknas vara färdig vid årsskiftet. Övriga två går att söka fram till och med den 30 december. Dessa tjänster är inriktade mot pedagogiskt arbete och har, liksom de övriga, kommunerna Hultsfred, Vimmerby och Västervik som forskningsområde.

Läs mer om licentiattjänsterna och hur du ansöker

Fokus på välfärdsfrågor

Den nya licentiatmiljön är ett resultat av samverkansprojektet Campus i Småland 2030, som Campus Hultsfred, Campus Vimmerby och Campus Västervik driver för att öka kunskaps- och kompetensnivån i regionen.

–    Tack vare samarbetet mellan våra tre campus är den här unika satsningen möjlig. Licentiaternas arbete är tänkt att bidra med viktig kunskap inom områden där vi vet att vår region har utmaningar, säger Jerry Engström, projektledare för Campus i Småland 2030.

Inriktningarna för forskningen är landsbygd, välfärdsfrågor, social inkludering och hållbarhet. Totalt väntar rekrytering av åtta–tio licentiater, som kommer att ha sin anställning och arbetsplats på Campus Västervik, men vara antagna på forskarutbildningar vid olika lärosäten i Sverige.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.