Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontroll av farliga ämnen i varor

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2019-02-11

Bild T-shirt och förstoringsglas, text farliga ämnen

Konsumenter har rätt att få veta om det finns farliga ämnen i varor i handeln. Miljö- och byggnadskontoret kommer under våren att kontrollera om reglerna följs. Detta är en del av ett projekt som Kemikalieinspektionen har i Sverige.

Företag som säljer biocidbehandlade varor ska se till att märkningen är rätt och att det tillsatta ämnet får användas i den typen av vara. Företag som levererar varor som innehåller ämnen på kandidatförteckningen måste informera den som tar emot varan. Företag bör även aktivt be leverantörerna om information om innehållet av farliga ämnen.
 
Under vårens inspektioner kommer miljö- och byggnadskontoret att kontrollera det här:

•    Att biocidbehandlade varor innehåller biocidämnen som får användas.
•    Att märkning på biocidbehandlade varor är korrekt.
•    Att företag följer reglerna om information om ämnen på kandidatförteckningen.
•    Kemiskt innehåll i ett antal varor

För mer information, kontakta gärna:
Annika Söderholm, miljö- och byggnadskontoret
Tel. 0490-25 48 34, E-post: annika.soderholm@vastervik.se

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.