Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Med Dukat bord samordnar och förenklar Västerviks kommun stödet till föreningslivet

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2019-10-17

Med början 21 oktober kommer Västerviks kommuns tjänstepersoner som har uppdrag att jobba med föreningsfrågor att samordna sina insatser för stöd till föreningslivet. Det görs genom en ny mötes- och dialogform som kallas Dukat bord. Målsättningen är att det ska bli lättare att få kontakt med kommunen.

Varje månad planeras ett tillfälle med Dukat bord, då det ska vara möjligt för föreningar att direkt ställa frågor till några av kommunens tjänstepersoner. De funktioner som kommer att närvara under mötena är kommunens idrotts- och fritidsstrateg Anders Östlund, kultursamordnare Mårten Öhrling, landsbygdsutvecklare Malin Ohlsson och föreningslots Johannes Löf.

- Dukat bord innebär öppna möten med utrymme för frågeställning och dialog. Under hösten och våren kommer vi pröva metoden och utvärdera resultatet kontinuerligt. Vi hoppas att detta ska korta svarstider och förenkla för föreningarna som bidrar med så mycket positivt i Västerviks kommun, säger Johannes Löf, föreningslots.

Första tillfället när föreningsföreträdare kan komma i kontakt med kommunens tjänstepersoner på det här sättet är måndag 21 oktober, då Dukat bord arrangeras i kommunhuset på Fabriksgatan 21 i Västervik klockan 16.00. Föreningar med frågor erbjuds att kontakta föreningslots Johannes Löf för mer information.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.