Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Nu är Slottsholmsparken i Västervik invigd!

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2019-06-18

Västerviks kommuns stora projekt med omgestaltning av området och parken runt Slottsholmen i centrala Västervik är klart och på tisdagen invigdes Slottsholmsparken med pompa och ståt!

bild på Dan Nilsson när han klipper band

Invigningen skedde under strålande sol med bandklippning av kommunstyrelsens ordförande Dan Nilsson (S), tal av både kommunalrådet och stadsarkitekten Ulla-Brita Stävmark Andersson, samt musikunderhållning av Lena Strömbäck och Peter Andersson. Dessutom bjöds västerviksborna på bullar och dryck och en poängpromenad runt området med fina priser.

bild på folksamling vid slottsholmenparkeninvigningen

Kanonaden Entreprenad AB har utfört arbetet efter en gestaltning gjord av enheten för samhällsbyggnad. Syftet med omdaningen av parken har varit att lyfta fram historien på platsen, att göra ruinen mer tillgänglig för besökare och att skapa en trevlig plats att vara på för såväl kommuninvånare som besökare.

Landskapsarkitekt Sofia Hjertqvist berättar om omgestaltningsprojektet som hon har lett de senaste åren:

- Ruinen har lyfts fram i stadsbilden genom att en del träd och murar tagits bort. Nu ligger ruinen som en solitär på en gräskulle och syns från stora delar av staden. Konstverket STEGEN av Simka, som invigdes förra året, gestaltar platsens spännande historia. Historien berättas även genom ett antal skyltar som finns utspridda i parken. Nya ramper har anlagts till ruinen, en ny offentlig toalett och nya träd, planteringar och möbler finns nu i parken, säger Västerviks kommuns landskapsarkitekt Sofia Hjertqvist.

bild från Slottsholmsparken

Ljusdesignföretaget Ljusrum har tillsammans med kommunen gestaltat ljussättningen i parken, bland annat kommer ruinens väggar att få en effektbelysning. Detta arbete blir klart under hösten. Då startar också arbetet med att restaurera insidan av Stegeholms slottsruin. Ruinens väggar kommer att restaureras av arkitekten och antikvarien Paul Wilund. I arbetet kommer man också att utveckla insidan av ruinen så att den kommer att kunna användas av fler evenemang. En ny utgång kommer att byggas från ruinen av säkerhetsskäl. Man kommer också att bygga en säker utkiksplats uppe på ruinmuren med utsikt mot Gamlebyviken. Ruinens tillgänglighet kommer också att förbättras för alla, däribland rullstolsåkare, med ett nytt golv inne i ruinen.

Bilder från omgestaltningen av Slottsholmsparken

ritning slottsholmsparken

Parken kring ruinen

del av konstverket stegen

Del av konstverket STEGEN

Tulpanplantering i Slottsholmsparken

Tulpanplantering Slottsholmsparken

ny trappa och ramp till slottsruinen

Ny trappa och ramp upp till ruinen

nyplanteringar rödeksallé

Nyplanteringar i rödeksallén

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.