Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Nu färdigställs byggprojektet Slottsholmen - en större del av parkeringen på Skeppsbron i Västervik avstängd under cirka tre veckor

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2019-10-14

Byggarbetet med att färdigställa det flytande hotell och den servicebyggnad som återstår i det stora Slottsholmenprojektet pågår just nu på Skeppsbron i Västervik och det är ett komplicerat arbete. Det kommer att kräva utökade ytor för att kunna färdigställas och därför spärras en större del av den sydliga parkeringsytan på Skeppsbrokajen av från 14  oktober och cirka tre veckor framåt. 

Det kommer både att gå att parkera på de ytor som inte spärras av och att passera med cykel förbi byggarbetsplatsen, se principiell skiss här:

Just nu pågår slutförandet av det stora projektet på Slottsholmen, men arbetet sker vid kajen på Skeppsbron i centrala Västervik. Uppförande sker just av en servicebyggnad för hamnkontor, toalett, dusch och tvättmöjlighet. Därefter ska det flytande hotellet monteras och byggas klart vid Skeppsbrokajen, för att sedan bogseras till den permanenta platsen på Slottsholmen.

Hotellbyggnaden levereras i moduler med ett 86 meter långt fartyg till Västervik. De kommer först att lyftas i land från fartyget och därefter kommer en annan kran att lyfta och montera ihop elementen på den 22 gånger 63 meter stora och 1000 ton tunga ponton som ligger intill kajen.

Den färdigmonterade hotellbyggnaden väger cirka 500 ton. Av tekniska skäl måste den kran som ska lyfta hotellbyggnadselementen på plats stå på kajen och det kräver större yta än den tidigare planen som baserades på en kran som fanns ombord på fartyget.

Följ byggprojektet

Entreprenadföretaget 2A Entreprenad har sammanfattat uppdraget man utför med montaget av de två flytande byggnaderna:

Öppna 2A Entreprenads projektwebbplats här

Vill du följa arbetet med montaget så finns en webbkamera på plats under byggtiden:

Öppna webbkameran här

Vill du läsa mer om och se bilder på hur det flytande hotellet och servicebyggnaden ska se ut så har ALM Equity information om de flytande byggnaderna på webben:

Öppna ALM Equitys webbsida om Slottsholmen on Water här

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.