Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Nu startar På egna ben, utmaningen för att minska skolelevers bilåkande och öka cyklande och promenerande till kommunens skolor

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2019-09-13

Under våren bjöds alla mellanstadieskolor i kommunen in till att delta i satsningen På egna ben, som ska syfta till att öka skolbarnens cyklande och promenerande till och från skolorna och samtidigt minska de ofta korta bilresorna. På måndag startar projektet med poängsamlande och det pågår fram till 19 oktober. Glädjande nog är hela 45 klasser i årskurs 4 till 6 i kommunen med!

- Fördelarna är att barnen får öva sig i att ta sig till skolan på egen hand, att trafiksituationen utanför skolan blir lugnare och att det ges många tillfällen att diskutera det hållbara resandet. Dessutom brukar eleverna tycka att det är riktigt roligt att vara med, Utmaningen är uppbyggd som en spännande poängjakt där klassen engageras i att tävla om fina priser. Under de fem veckor som På egna ben pågår samlar eleverna samtidigt på sig mängder av värdefull kunskap genom övningar om miljö, hälsa och trafiksäkerhet, säger Christian Svensson, folkhälso- och klimatplanerare på Västerviks kommun och han fortsätter:
Barnen kan samla bonuspoäng genom att föräldrar, syskon och vänner också väljer ett alternativ till bil för att ta sig till skola eller jobb. Den elev som lyckas få en närstående att gå, cykla eller åka kollektivtrafik till och från jobb eller skola får en bonuspoäng per dag.

På egna ben-konceptet har genomförts under cirka åtta år i Västra Götaland och i år har Kalmar län tagit det hit där Energimyndigheterna är delfinansiär. 

Här i Västervik har vi valt att göra det möjligt för eleverna att tycka till om sin väg till och från skolan genom en digital kartfunktion, det kommer bli intressant att jobba vidare med resultatet från det, säger Christian Svensson avslutande.

Det utlovas fina priser under tävlingen. Mer information finns webbsidan www.paegnaben.se

Det material som skickats till kommunens skolelever finns här

Bild På egna ben

Bakgrund till varför Västerviks kommun arbetar med På egna ben

Nästan en femtedel av mellanstadiebarnen skjutsas dagligen med bil till skolan. I den åldern är det viktigt för barnen att upptäcka att de klarar av att ta sig på egen hand, det gör att de stärker sitt självförtroende. Samtidigt bidrar ett minskat bilskjutsande till en säkrare och trivsammare närmiljö kring skolan.

Hälften av alla Sveriges grundskolerektorer anser att trafiksäkerheten utanför skolan är ett problem. Var femte rektor har varit med om att det inträffat en trafikincident eller olycka under sin tid på skolan. Och aktuell forskning visar tydligt att barn blir mer självständiga och presterar bättre när de tar sig till skolan själva.

Som förälder kommer du alldeles säkert att höra talas om ditt barns engagemang i På egna ben. Inte sällan kommer barnen hem och ifrågasätter familjens bilbruk. Kanske kommer ditt barn även att be dig att ta aktiv del i utmaningen och på så sätt öka klassens poängskörd.

En del föräldrar tycker att det känns säkrare att skjutsa barnen till skolan än att låta dem gå eller cykla. Men att låta barnen själva ta sig till skolan ökar deras självständighet och ansvarstagande. Ökad rörelse gör också att de kommer till skolan piggare! Och för dig kanske det innebär mindre stressiga morgnar om du slipper ta vägen om skolan?

För pedagogerna blir På egna ben ett fint lektionsverktyg för att arbeta med det centrala innehållet i Lgr 11 där det läggs större vikt vid trafikfrågor än i tidigare läroplaner, samtidigt som synen på trafik breddats. Idag pratar man om trafik som avgörande för framtidens samhällsutveckling.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.