Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Nu tas avgörande beslutet om Västerviks nya simhall, 2022 ska den stå klar

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2019-09-11

Under måndagens kommunstyrelsesammanträde fattades beslutet om att anta och föreslå Fullmäktige en hyreshöjning för kommunens simhall. Det möjliggör för det kommunala fastighetsbolaget TjustFastigheter att inleda upphandlingen och den egentliga byggprocessen för en helt ny simhall på Bökensvedsområdet i Västervik. Om allt går enligt plan ska en ny simhall kunna stå klar under 2022

Sedan ett beslut fattades om ett helhetsgrepp för idrottsområdet Bökensved i Kommunfullmäktige våren 2018 har en mer noggrann projektering av just simhallen inletts och den har nu nått så långt att fastighetsägaren TjustFastigheter AB har lämnat ett förslag på ett simhallsprojekt uppdelat i två etapper, samt förslag på vad ny hyra för just simhallsdelen av omgestaltningen av Bökensvedsområdet ska kosta i framtiden. Nuvarande årshyra för simhallen ligger på 5,6 miljoner kronor.

I byggprojektets två etapper är dels en nybyggnad med en helt ny klart bredare 25 meter lång undervisningsbassäng som ger mycket mer simyta än nuvarande simhall och en 20 kvadratmeter stor bad- och lekbassäng i etapp ett, medan ombyggnad av nuvarande simhall till hoppbassäng och undervisningsbassäng ligger i etapp två. Förslaget på årshyrestillägg för att genomföra etapp ett i projektet kostar 8,67 miljoner kronor. Förslag till preliminär projektstart är oktober 2019.

Kommunstyrelsen beslutade på måndagen att godkänna den föreslagna hyran för etapp ett och nu måste också beslutet fastställas i Kommunfullmäktige 23 september. Under förutsättning att beslutet fastställs i KF kan därefter byggprojektet av ny och ombyggd simhall formellt startas hos TjustFastigheter. Möjlig invigning kan ske under år 2022.

- Simhallsprojektet är väl förberett och förslaget för nybyggnad med ombyggnad av gamla simhallen i en andra etapp innebär att verksamheten kan fortgå under hela byggperioden, vilket har varit ett grundläggande krav i processen hittills, säger Västerviks kommuns kommundirektör Anders Björlin.

Etapp två i simhallsprojektet innehåller ombyggnation av befintliga bassänger i nuvarande simhall inklusive installationsarbeten till nya vattenreningssystem. Preliminär entreprenadstart etapp två är april 2022 och prelimärt färdigställande av etapp är december 2023.

- Det är väldigt glädjande att vi har kommit fram till startpunkten av vårt stora omgestaltningsprojekt av idrottsområdet Bökensved, säger Västerviks kommunstyrelses ordförande Dan Nilsson (S), som fortsätter:
- För mig är det viktigt att vi fortsätter att se till helheten i området och att vi håller i vår gemensamma vision om ett unikt sammanhållet modernt idrottsområde i Västervik. Det här beslutade förslaget för simhallen tycker jag passar perfekt in i den visionen och är en nödvändig del för att accelerera arbetet in i nästa fas i omgestaltningen.

bild tillbyggnad simhall västervik

Bakgrund idrottsområdet Bökensved

Västerviks kommun inledde efter ett beslut som en del i kommunens budget redan 2017 arbetet med att ta fram ett helhetsgrepp för utvecklingen av idrottsområdet Bökensved. Arbetet resulterade i en så kallad möjlighetsstudie med olika inriktningar för vad som kan få plats och bli bra i framtidens Bökensved. Kommunstyrelsens förvaltning genomförde också i oktober 2017 en medborgardialog om simhallen för att undersöka vilka behov som fanns hos kommuninvånarna när det gäller framtidens simhall, eftersom behovet av en upprustad simhall ansågs vara mest akut.

I beslutsunderlaget ”Bökensvedsområdet helhetsgrepp – redovisning av uppdraget i budget” samlade en arbetsgrupp kallad ”helhetsgruppen” i april 2018 ett förslag som innehöll tre olika alternativ för området.

I maj 2018 beslutade Kommunfullmäktige att utveckla området Bökensved i linje med kommunstyrelsens förvaltnings möjlighetsstudie och delförslaget C. I det förslaget fanns 145 bostäder, en ny grundskola för 300 elever, en ny eller om- och tillbyggd simhall, en ny träningshall, en fotbollsarena, en utbyggd rackethall, ett hotell/kontor (alternativt fler bostäder), en kultur-/sportbyggnad med ishall, en beachsportyta, flera spontanidrottsytor, fler parkeringsytor, nya kommunikationsvägar inom området, ett torg för sport och kultur.

Kommfullmäktiges handlingar 21 maj 2018, Helhetsgrepp Bökensved - redovisning uppdrag pdf, 1,8 MB

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.