Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Nyheter i kommunens parker och planteringar i sommar

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2019-06-18

Samhällsbyggnadsenheten på Västerviks kommun har genomfört flera stora arbeten med parker och planteringar – förutom Slottsholmsparken – runt om i kommunen under våren och större delen av projekten är färdiga inom kort. Det är en generationspark i Hjorted, förnyelse av Bruksparken i Ankarsrum, nya träd vid Tändstickan och vid Slottsholmen i Västervik, ny miljö vid Strömsholmen i Västervik och en ombyggd damm i Stadsparken i Västervik, här kan du läsa mer.

Ny generationspark i Hjorted

En ny generationspark håller på att byggas i Hjorted. Parken ska vara en aktivitetsplats som passar alla människor, gammal som ung. Tryggbo AB arrenderar ut mark till kommunen för att parken ska kunna genomföras på en central plats i Hjorted.

Parken kommer att innehålla lekutrustning för de minsta barnen så som gungor, sandlåda och lekhus med rutschbana. På en multiplan kommer olika aktiviteter att kunna utövas till exempel fotboll, innebandy, basket och annan lek. En boulebana och ett lusthus med sittplatser kommer att finnas. Buskplanteringar och träd kommer att rama in parken.

Smålandskap har gjort ritningarna för parken och Kanonaden Entreprenad AB anlägger den. Sparbanksstiftelsen Tjustbygden stöttar till stor del projektet och Hjorted Goif kommer att stå för vissa arbetsinsatser och material. Invigning av parken förväntas ske hösten 2019.

Bruksparken i Ankarsrum

En förnyelse av västra delen av Bruksparken i Ankarsrum genomförs just nu. En ny sittplats anläggs intill ån så att man kan sitta nära vattnet. Nya planteringar anläggs på olika platser, bland annat i bersån vid fontänen, i slänten vid trapporna upp mot Kungsvägen och i mittersta delen av parken.

Ett antal blommande träd planteras för att få in nya vackra inslag i parken. Västervik Miljö och Energi utför arbetet som förväntas vara klart till sommaren 2019.

Nya träd vid Tändstickan i Västervik

Utmed Tändstickskajen har kommunen återplanterat träd efter de pilar som tidigare stod här. Nu står 17 stycken häggmisplar längs kajen och förskönar promenaden med sin vackra vårblomning och granna höstfärg.

Även Allén mellan Slottsholmen och Kulbacken har kompletterats med ett antal rödekar för att fylla igen de hål som funnits där.

Strömsholmen i Västervik

På Strömsholmen alldeles intill Slottsholmen görs gräsytan strax norr om gamla varmbadhuset i ordning till sommaren. Här rivs gamla buskar och bänkar bort för att ge plats åt gräsmatta och tre stora fåtöljer i glada färger. Ytterligare en fin sittplats på stråket mellan centrum och Norrlandet har då skapats.

Damm i Stadsparken, Västervik

En av de nedre dammarna i stadsparken har grävts ur för att rensa bort vass och sly och för att framhäva vattenspegeln. Här läggs en ny gummiduk och nya växter planteras i kanterna för att försköna dammen och parken och för att få en bättre rening av dagvatten. En liten sittplats med en skön solsoffa anläggs intill dammen.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.