Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Nytt avtal om byggnationen av flytande Aquavillor i Västervik

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2019-02-14

Under början av 2019 har Västerviks kommun och företaget Pampas Marina Västervik AB omförhandlat ett markanvisningsavtal och parterna är nu överens om nya förutsättningar för byggnationen av upp mot 50 flytande villor i centrala Västervik i två etapper.

- Det är mycket glädjande att vi och Pampas Marina har lyckats komma överens om ett nytt avtal om exploateringen av det här området, säger Västerviks kommunstyrelses ordförande Dan Nilsson och fortsätter:
- Vår kommuns vision om livskvalitet varje dag innehåller flera olika delvisioner som jag tycker att det här spännande byggprojektet verkligen kan medverka till att uppfylla. Jag tänker i första hand på avsnittet som handlar om att vi ska bredda utbudet av attraktiva boendemiljöer. Flytande bostäder är verkligen en ny typ av attraktivt boende som passar som hand i handsken i vår vision för framtiden.

I det nysignerade avtalet om markanvisning ändras ägandeförhållandena på vattenområdet mellan Barlastudden och Skeppsbron i Västervik. Avtalet förbättrar förutsättningarna för Aquavilla/Pampas Marina i jämförelse med hur det tidigare avtal som nu ersätts var skrivet. Markanvisningsavtalet mellan parterna beskriver hur detaljplanen för området ska kunna genomföras med 25 flytande aquavillor i första etappen. Kommunen är beredd att pröva nylokalisering för upp mot 25 flytande villor i en andra etapp. Planarbetet för etapp två inleds när aquapiren och någon av aquavillorna i etapp ett ligger på plats.

Aquavilla Produktion kommer att bygga aquapirerna, det vill säga bryggkonstruktioner som de flytande villorna kopplas ihop med som innehåller vatten, avlopp, kablage och även förrådsutrymmen. Dessutom kan man självklart gå uppe på aquapirerna. Man kommer också att bygga vågbrytare och förbereda för strandpromenad i området. Viss verksamhet i området kommer att påverkas, så en ny båtupptagningsramp kommer att byggas i närheten av den nuvarande som kommer att tas bort. Beräknad säljstart för Aquavillorna tillsammans med vattentomterna till dessa är maj eller juni 2019. Aquavilla kommer att erbjuda hus från ett till tre plan mellan 78-210 m2.

- Det blir en ny stadsdel som vi har valt att namnge till Skeppsbrostaden precis där skärgården möter fastlandet, mitt inne i Västervik. Självklart är det här en spännande utveckling för Västerviks kommun. Vi har ett starkt engagemang för att medverka till att Pampas Marina/Aquavilla ska kunna slutföra det här projektet och nu tror jag mycket starkt på att vi kommer att få se flytande bostäder i centrala Västervik om bara några år, säger Västerviks kommundirektör Anders Björlin. Han fortsätter:
- Tillverkningen av de flytande Aquavillorna sker ju dessutom i Aquavillas produktionsanläggning på andra sidan Skeppsbrofjärden på Lucerna här i Västervik, så det är klart att vi är glada att den här unika boendeformen kan färdigställas även i vår unika skärgårdsstad.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.