Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Ökad måluppfyllelse för de kommunala grundskolorna i Västerviks kommun i preliminära resultat från senaste läsåret

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2019-06-18

Läsåret 2018-19 års preliminära resultat visar på en ökning av måluppfyllelsen i årskurs 9 för de fyra kommunala högstadieskolorna i Västerviks kommun. Andelen elever som är behöriga till ett gymnasieprogram har även den ökat, visar förvaltningens egna preliminära siffror.

- Eleverna i årskurs 6 i kommunens skolor har också de förbättrat måluppfyllelsen jämfört med höstterminen. Även i åk 7 och 8 ser resultatet positivt ut utifrån de preliminära siffror som finns för kommunens fyra högstadieskolor idag, säger grundskolechef Ewa Myhrén på Västerviks kommun och fortsätter:
- Det är fantastiskt roligt att se att allt det hårda arbete som sker på våra skolor ger så fint resultat. Våra elevers resultat har ökat för varje termin under de senaste åren och rektorer och lärare gör ett fantastiskt jobb för alla elevers lärande och utveckling.

Västerviks kommun har under de senaste två åren haft ett stort fokus på att följa elevernas måluppfyllelse genom de kvalitetsdialoger som genomförs i barn- och utbildningsförvaltningen. Varje rektor träffar kommunens grundskolechef vid två tillfällen varje läsår för att göra en analys av resultaten och följer upp de insatser som skolan gjort under året. Resultatanalysen ligger sedan till grund för de insatser som ska ske under läsåret och de är också en del i arbetet kring att fördela olika statsbidrag.

- För elever som inte fått betyg i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska erbjuder vi sommarskola. I år erbjuds den på Ludvigsborgsskolan och den pågår under två veckor. Här ges eleverna möjlighet att fördjupa sina kunskaper och arbeta mot målen i de ämnen som erbjuds. Även om man inte når målen och får betyg så står man bättre rustad inför fortsatta studier, säger Ewa Myhrén avslutande.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.