Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Skolinspektionen har valt ut fyra skolor och två gymnasierektorsområden i Västerviks kommun och har nu inlett sin regelbundna tillsyn

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2019-09-10

Den statliga myndigheten Skolinspektionen genomför olika typer av regelbunden tillsyn och granskning av skolor var tredje år i alla Sveriges kommuner. Förra veckan inledes granskningen av de utvalda skolorna i Västerviks kommun och tillsynen kommer att pågå under hösten 2019. Ett resultat av granskningen kommer att presenteras för att hjälpa kommunen med det egna kvalitetsförbättringsarbetet.

- Det här är en värdefull hjälp för vårt eget kvalitets- och förbättringsarbete i kommunen, säger grundskolechef Ewa Myhrén och fortsätter:
- Vi har ju haft besök av Skolinspektionens medarbetare förut i vår kommun och vi har undan för undan jobbat med att rätta till allt som har blivit utpekat som förbättringsområden.

Skolinspektionens tillsyn kan ske på lite olika sätt, beroende bland annat på hur tidigare granskningar har gått. I Västerviks kommun kallas tillsynen för Regelbunden kvalitetsgranskning och 2019-års granskning inleddes förra veckan efter att allt efterfrågat underlag, som verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser, skickades in till Skolinspektionen 20 augusti.

För ett år sedan genomfördes undersökningen ”Skolenkäten”, då Skolinspektionen skickade en enkät till föräldrar och pedagoger från förskoleklass till årskurs nio, plus gymnasiet. Dessutom genomfördes en motsvarande elevenkät i årskurserna fem, åtta och två i gymnasiet.

Därefter valde Skolinspektionen ut ett antal skolor och rektorsområden på Västerviks Gymnasium
- De fyra skolor och två rektorsområden på gymnasiet som valdes ut var: högstadieskolan Ellen Key, F-6-skolan Överumsskolan, den lite mindre F-6-skolan Loftahammars skola, Ankarsrums skolas högstadium, samt rektorsområdena ett och tre på Västerviks Gymnasium, säger Ewa Myhrén på Västerviks kommun.

De sex utvalda skolorna och rektorsområdena får nu besök under två dagar på varje ställe av Skolinspektionen. Där träffar inspektörerna rektor, lärare, elever och skolornas elevhälsa. Senare, under början av oktober fortsätter granskningen med att Skolinspektionen träffar kommunens förvaltningsledning, gymnasiechef, ordförande samt vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, förvaltningscontrollern och förvaltningens elevhälsochef.

Senare under hösten kommer Skolinspektionens rapport och den kommer att ligga till grund för fortsatt förbättringsarbete inom Västerviks kommuns skolväsende.
Det känns väldigt positivt med årets kvalitetsgranskning eftersom vi är väl förberedda och har bra erfarenheter från tidigare tillsyn, säger Ewa Myhrén avslutande.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.