Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Skolinspektionens granskningsrapport för Västerviks kommun är glädjande läsning

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2019-12-20

Skolinspektionens kvalitetsgranskning i Västerviks kommun under 2019 av fyra grundskolor och två gymnasierektorsområden som levererades under sista skolveckan denna hösttermin visar att skolornas och kommunens kvalitetsarbete för likvärdig utbildning håller måttet och är på rätt väg.

- Vi ser Skolinspektionens granskningar som ett värdefullt hjälpmedel i kommunens kvalitetsarbete och det har varit en bra granskning även i år, säger Västerviks kommuns skolchef Magnus Bengtsson.

Den statliga tillsynsmyndigheten Skolinspektionen gör regelbundna granskningar av Sveriges skolors huvudmäns kvalitetsarbete när det gäller förutsättningarna som skapas för att ge elever likvärdig utbildning. I Västerviks kommun valdes Ankarsrums högstadieskola, Ellen Keyskolan – också en högstadieskola, Överumsskolan F-6, Loftahammars skola – också en F-6-skola, samt gymnasierektorsområdena 1 och 3 på Västerviks Gymnasium ut för grundlig granskning under 2019.

Nu har Skolinspektionens övergripande rapport kommit och resultatet av granskningen tas emot med stor glädje på Västerviks kommun. Tidigare års rapporter har innehållit flera olika utvecklingsområden som Skolinspektionen vill har uppföljningar av, men årets rapport har ett enda.

- Kommunens arbete med grundskolan har inte fått något enda utvecklingsområde, vilket får ses som både ovanligt och väldigt glädjande, säger skolchef Magnus Bengtsson, som fortsätter:
- Det visar att vi är på rätt väg med vårt arbete och att medarbetare, chefer och även högsta ansvariga politiker alla har bra koll på ansvar, rollfördelning och innehåll i de här väldigt viktiga frågorna.

Gymnasieskolan har fått ett utvecklingsområde som är kopplat till följande:

”Skolinspektionen rekommenderar därför huvudmannen att i större utsträckning följa upp elevers studieresultat och upplevelse av trygghet i gymnasieskolan samt analysera variationer mellan enheternas resultat. I denna analys bör huvudmannen även uppmärksamma eventuella resultatskillnader mellan könen.”

- Det är glädjande att Skolinspektionen på så många områden konstaterar att vi gör ett arbete som är helt i riktlinje med krav och förväntningar som finns i skollagen. Särskilt glädjande är det att få bekräftat att vi lever upp till skolans kompensatoriska uppdrag det vill säga att vi ger alla elever förutsättningar att nå målen för utbildningen, säger Jörgen Jonsson, gymnasiechef på Västerviks kommun och han avslutar:
- Det utvecklingsområde som Skolinspektionen identifierat är redan påbörjat och handlar om att vi i högre utsträckning ska involvera alla medarbetare i uppföljningen av resultaten. Vi kommer att ta oss an utvecklingsområdet med kraft och engagemang.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.