Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Trädbeskärning och trädfällning i Stadsparken i Västervik efter inventering

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2019-05-21

Västerviks kommun har låtit företaget DW Trädservice göra en inventering av träden i Stadsparken i Västervik och resultatet av inventeringen är att 19 träd kommer att fällas under våren, samt att ytterligare 105 träd kommer att beskäras. Arbetet kommer att göras av DW Trädservice och inleds under vecka 21.

- Det fanns vid inventeringstillfället 144 levande träd i Stadsparken och av dem har de allra flesta ett långt liv framför sig, säger Sofia Hjertqvist, landskapsarkitekt på Västerviks kommun, som fortsätter:
- När det gäller almarna i parken så är det tyvärr endast en tidsfråga innan almsjukan tar ut sin rätt och de blir farliga. Dessa träd har inte någon framtid, utan de kommer att släppa grenar och sedan dö. De blir då en fara för människor som rör sig i parken. Därför plockar vi ner tolv almar nu.

Det är inte enbart almar som pekas ut i inventeringen. Utöver de tolv almarna ska även en pil, en poppel, en vingnöt, en lönn och tre björkar att fällas på grund av skada, torka eller sjukdom.
- Träden som tas bort lämnar plats för annat att utvecklas i parken. Samhällsbyggnadsenheten håller på med ett projekt för hela stadsparken och i detta arbete ser vi över stråk, platser, belysning, växter med mera. Föryngring av trädbeståndet med nya träd ingår också i det här arbetet, säger Sofia Hjertqvist avslutande.

Totalt 105 inventerade träd kommer att beskäras för att kunna överleva länge i Stadsparken och det arbetet har redan inletts.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.