Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Välkommen till dialogmöten om framtida dagvattenhantering

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2019-05-27

Vi vill ta del av dina tankar om dagvatten! Vi vill också diskutera möjliga lösningar för en hållbar dagvattenhantering. Vi hälsar dig därför välkommen till våra dialogmöten om dagvattenhantering. 

4 juni klockan 15:00 till 16:30
Kommunhuset i Västervik,
Fabriksgatan 19

10 juni klockan 14:30 till 16:00
Gamleby Fritidsgård
Åby Herrgård Gamleby

Föranmäl er gärna till
anders.froberg@vastervik.se

Framtidens dagvattenhantering står inför ett antal utmaningar. Dagvattensystemen behöver klara ett förändrat klimat med större variationer i flöden och mer intensiva regn. Detta utan att vattenkvalitén i sjöar, vattendrag och havsvikar försämras. Dagvatten får inte heller riskera att förstöra byggnader. Framtidens dagvattenhantering behöver vara kostnadseffektiv. Den behöver också kunna vara en resurs genom att bidra till attraktiva utemiljöer och olika ekosystemtjänster.

Dagvattenstrategi på remiss

Under våren 2019 (17 april till 30 juni) är förslag till Dagvattenstrategi och handlingsplan på remiss. Handlingar hittas på kommunens hemsida, Vi tar gärna emot synpunkter från privata fastighetsägare, olika verksamheter och intresserade kommuninvånare. Synpunkter ska vara skriftliga och skickas till
Västerviks kommun
Fabriksgatan 21
593 80 Västervik

eller via epost till
vasterviks.kommun@vastervik.se.

Välkommen

Anders Fröberg
Vattensamordnare

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.