Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Västerviks kommun frågar företagare

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2019-01-22

Som en nystart på arbetet för ett bättre företagsklimat har Västerviks kommun gett Västervik Framåt AB i uppdrag att nå ut till företagen på bredden och fråga hur de skulle vilja att företagsklimatet utvecklas.

- Västerviks kommun jobbar nu intensivt med att förbättra klimatet för företagen där ett flertal konkreta åtgärder förbereds. I detta arbete är det viktigt att vidta rätt åtgärder och med viss precision. Kommunen ser i detta sammanhang Svenskt näringslivs årliga undersökning som viktig för jämförelser, målsättningar och som temperaturmätare, säger Ulf Kullin, förvaltningsledare och näringslivschef på Västerviks kommun.

Samtidigt skapar undersökningen ytterligare frågor, som Västerviks kommun i ett läge med lågt resultat är mycket angelägen att få svar på. Därför kommer Västerviks kommun att komplettera Svenskt näringslivs undersökning med en som både har större bredd och större djup inom de områden som kommen själv kan påverka.

Kommunen vill bland annat ta reda på vad som är viktigast för företagen. Västervik Framåt AB har för uppdraget anlitat undersökningsföretaget Argument AB, under ledning av Fredrik Erfelt. Uppdraget kommer att genomföras med hjälp av telefonintervjuer och webbenkäter, där en stor del av kommunens företagare kommer att kontaktas.

- Inför framtagandet av näringslivsstrategin undersökte vi också vad som stod högt på åtgärdslistan hos våra företagare och då träffade vi ca femtio stycken vilket räckte för en övergripande inriktning. Nu när vi jobbar med en handlingsplan på detaljnivå behöver vi kunskap från betydligt fler företag och orter för att få en bra precision och effektivitet i aktiviteter vi jobbar med, säger Ulf Kullin.

- Frågorna som kommer att ställas tas fram i nära samarbete mellan kommunen och oss på Västervik Framåt AB. De stäms även av med en referensgrupp från olika branscher, säger Thomas Eriksson, vd på Västervik Framåt AB.

- Både jag, vår näringslivschef Ulf Kullin och Thomas Eriksson på Västervik Framåt AB, vill få en fördjupad förståelse för vad vi kan förbättra för företagen. Vi vill samtidigt passa på att ställa frågor om hur vår organisering av näringslivsarbetet uppfattas, till exempel om vi som kommun är en tillräckligt tydlig avsändare i de aktiviteter som vi upphandlar från näringslivsbolaget, Conny Tyrberg, kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.