Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Västerviks kommun har fått 560.000 kronor i bidrag för ett utvecklingsprojekt för ett tätortsnära naturområde vid Överumsån

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2019-12-12

Idén om utveckling av det naturområde som finns i Överum nära Överumsån som nu får finansiering har sitt ursprung i arbetet med BID Överum. Det är ett arbete drivits av Västerviks kommun ihop med Västervik Framåt som ingår i en platsutvecklingsmodell som organisationen Svenska Stadskärnor står bakom.

- Det är väldigt glädjande att ett initiativ som engagerar många i Överum nu får möjligheter att utvecklas ytterligare. säger Per Sjöstrand på Västerviks kommun som drivit BID-projektet.

För drygt ett år sedan tog boende i Överum initiativ för att förbättra allmänhetens tillgänglighet i ett naturområde i orten. Idén kom inom ramen för det lokala utvecklingsprojektet BID (Business Improvement District) i Överum under 2018. Området har både höga naturvärden och höga värden för Överumsbornas friluftsliv. Det ligger centralt i Överum i anslutning till Överumsån och i nära anslutning till ortens äldreboende och skola.

Västerviks kommun ansökte om ett så kallat LONA-bidrag från Naturvårdsverket som nu beviljats genom beslut hos Länsstyrelsen i Kalmar län. Totalt får kommunen 560 000 kronor i bidrag för att genomföra följande åtgärder:

  • Ta fram en skötselplan och genomföra skötselåtgärder.
  • Iordningställa en strövstig och anlägga sittplatser längs med Överumsån.
  • Återställa odlingslotter.
  • Ta fram utbildningsmaterial med anknytning till Överumsån.

Projekt ”Överumsån – utveckling av tätortsnära naturområde” är ett samarbetsprojekt mellan Västerviks kommun, Överums Koloniträdgårdsförening, CNH Industrial Sweden AB, naturum Västervik och Tjust Fågelklubb. Projektet ska vara genomfört till den 31 december 2022.

- Överums koloniträdgårdsförening är glada för att en av våra gömda pärlor i Överum nu kommer att lyftas fram och göras vackrare och mer tillgänglig. Förutom alla frivilliga som redan har anmält sig till projektet så är vi glada att skolan, fritidsgården och Ekhamra ser de möjligheter som området ger för både yngre och äldre i Överum, säger Margareta Engquist, ordförande i Överums Koloniträdgårdsförening

bild bid överum

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.