Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Västerviks kommun har utsett Carolina Stalebrant till ny chef på Miljö- och byggnadsförvaltningen

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2019-05-20

Under måndagen fattades beslutet att utse Carolina Stalebrant till ny chef på Västerviks kommuns miljö- och byggnadsförvaltning. Beslutet fattades av kommunstyrelsen på framlagt förslag från kommunstyrelsens-, samt miljö- och byggnadsnämndens presidier, tillsammans med kommundirektören och HR-chefen. Rekryteringen har gjorts i samarbete med rekryteringsföretaget Unik Resurs med den kompetensbaserade metod som kommunen använder.

Carolina Stalebrant, 44, har arbetat på miljö- och byggnadsförvaltningen sedan 2006 och har varit miljöchef sedan 2011. Hon har också varit tillförordnad förvaltningschef i två omgångar, dels när senaste förvaltningschefen Ola Karlsson rekryterades 2015 och dels nu under tiden som den senaste rekryteringen genomfördes sedan januari i år.

Vid den senaste rekryteringen kom det in 14 ansökningar, varav fem kom från medarbetare som nu arbetar inom kommunkoncernen.
- Unik Resurs valde, utifrån beslutad kompetensprofil, första urvalet och valde ut fyra kandidater till djupintervjuer och testning. Av dessa gick tre kandidater vidare till intervjuer med rekryteringsgruppen och med fackliga företrädare. Efter alla intervjuer och med hänsyn tagen till både testresultat och fackliga företrädares synpunkter beslutade sig referensgruppen för att förorda Carolina Stalebrant som ny förvaltningschef, säger Västerviks kommuns HR-chef Sofia Eldh.

- Jag har arbetat nära Carolina under lång tid i flera olika frågor och är övertygad om att hon är rätt person för den här chefsposten. Det är en bra utveckling för vår koncernledning i Västerviks kommun att få in Carolina, då hon flera gånger har visat sig vara en tillgång för vårt koncerngemensamma arbete. Dessutom får vi in ytterligare en kvinna i gruppen och gör könsfördelningen i ledningen lite jämnare. Jag tycker också att det är roligt att vi kan ge nytt exempel på den här karriärutvecklingen i vår organisation, Carolina började som handläggare på kommunen 2006 och 13 år senare blir hon förvaltningschef. Det visar på en organisation med fina vidareutvecklingsmöjligheter, säger Anders Björlin, Västerviks kommuns koncernchef och kommundirektör.

Tillsättningen har MBL-förhandlats och berörda fackliga företrädare har alla förordat tillsättningen. Personalen på miljö och byggnadskontoret har informerats om att Carolina utsetts till förvaltningschef under måndagen.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.