Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Ökad inflyttning till Västerviks kommun, befolkningen minskar samtidigt med 24 personer

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2021-02-22

Under måndagen presenterade Statistiska centralbyrån SCB befolkningsstatistik för landets kommuner, även för Västerviks. Under 2020 minskade Västerviks kommuns befolkning med 24 invånare efter att det fötts 137 personer mindre än det dött och att det flyttat hit 112 personer mer än det har flyttat härifrån. Flyttnettot till och från andra svenska kommuner är positivt för första gången sedan 2012. Utvecklingen i Västerviks kommun liknar i övrigt den på riksnivå, med minskad invandring och något högre dödstal.

Under 2020 föddes det 323 barn i Västerviks kommun, en siffra som lite högre än 2019, klart lägre än 2018 och i stort sett i nivå med de föregående elva åren före dess. Det dog 460 personer i Västerviks kommun under 2020 och den siffran är något högre än motsvarande siffra för 2019, men lägre än sex av de tolv senaste årens antal döda i kommunen. Det ger ett födelsenetto på -137 födda minus döda för året, vilket är det femte lägsta födselnettot under de tolv senaste åren, men inte unikt stort minus sett till de senaste 30 åren. Senast Västerviks kommun hade positivt födelseöverskott var 1992 och 1993. Västerviks kommun hade det tionde största födelseunderskottet av samtliga Sveriges kommuner 2020.

När det gäller invandring har det flyttat 154 personer till Västerviks kommun från andra länder och den siffran är lägre än de flesta av åren under de senaste 15 åren och betydligt lägre än under åren 2013-2017. Utvandrat från Västerviks kommun till andra länder har 72 personer gjort, vilket är en siffra som legat relativt stabil under de senaste åren. Invandringsnettot blir därmed +82 och det är i och med den lägre invandringen den lägsta siffran under de senaste åtta åren.

Den siffra som sticker ut kanske allra mest är antalet inflyttade till Västerviks kommun från andra delar av Sverige, något som 1230 personer gjorde under 2020. Det är 54 fler än 2019 och den femte högsta siffran under de senaste 30 åren. Utflyttningen – 1200 personer – till andra kommuner är samtidigt lägre under 2020 än under de senaste tio åren, vilket gör flyttnettot inom Sverige till +30. Det är första gången sedan 2012 som Västerviks kommun har ett positivt flyttnetto till och från andra svenska kommuner och endast sjätte gången under de senaste 30 åren.

Det totala flyttnettot om man räknar både in- och utvandring och flyttning mellan svenska kommuner blir därmed +112 personer och det gör att Västerviks befolkning, med statistisk justering, minskade med totalt 24 personer under 2020. Befolkningen på 36 655 invånare gör att Västerviks kommun är Sveriges 73:e största kommun till invånarantalet. Västerviks kommun tappade därmed plats 71 till Strängnäs kommun och plats 72 till Vellinge kommun som båda gick förbi med befolkningsökningar på 746 och 287 respektive.

Mer information och många siffror bakåt i tiden finns på:

www.vastervik.se/befolkning

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.