Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Projekt Västerviksvägen, Gamleby

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-12-18

Västerviks kommun gör en omgestaltning av Västerviksvägen från Åbyvägen till Brogatan för att knyta samman Gamleby köpcentrum med Torget. Entreprenadarbetet beräknas pågå från januari 2021 till och med juni 2022.

Vägen smalnas av och bättre stråk görs för gående och cyklister. Busshållplatser byggs om och en ny skapas vid planerad hälsocentral. Det blir även ny belysning och markutrustning såsom soffor, cykelställ och papperskorgar. Även parkeringar utanför Folktandvården och vid Brogatan kommer att göras om.

Sträckan förändras till ett grönare stråk med plantering av nya träd och växtbäddar. Dagvatten (regnvatten) från väg, gångbana och cykelväg kommer att ledas ner i regnbäddar och skåldiken innan det avleds i ledningar under marken. Jämfört med idag förbättras kvaliteten på det dagvatten som avleds till Gamlebyån och inre Gamlebyviken.

Västervik Miljö & Energi AB förnyar ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten längs Västerviksvägen från Åbyvägen till Brogatan, över Karl-Erik Månssons Torg och i Bondevägen ut mot Åbyvägen. En ny avloppspumpstation kommer att sättas vid Bondevägen.

För framkomligheten innebär arbetet att:

Västerviksvägen kommer att vara avstängd för genomfartstrafik från Åbyvägen mot Torget under en stor del av byggskedet.

Västerviksvägen, Karl-Erik Månssons Torg och anslutande parkeringsytor ska hållas öppna under sommaren, 15 juni – 15 augusti.

Kollektivtrafiken kommer att ledas om med tillfälliga busshållplatser och justering av tidtabeller.

Kontaktpersoner:

Projektledare Västerviks kommun, projekteringsingenjör, enheten för Samhällsbyggnad, Christer Sneitz, christer.sneitz@vastervik.se, 0490-25 70 72

Projektledare Västervik Miljö & Energi, VA-ingenjör Elisabet Larsson elisabet.m.larsson@vastervik.se, 0490-25 70 77

Information gällande omledning av trafik redovisas när detta är aktuellt på

Västervik Miljö & Energis driftstörningssida

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.