Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Stor miljösatsning i Gamlebyverket

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2021-05-31

Kontinuerligt sker en uppgradering av Västervik Miljö & Energis fjärrvärmeanläggningar för att optimera teknik och utrustning, och uppnå ännu bättre miljöprestanda. För närvarande pågår en förnyelse av Gamlebyverket, en investering för 100 miljoner kronor.

Det blir en ny turbin för lokal elproduktion och konvertering till fossilfritt bränsle. Även i Ankarsrum kommer det att ske en konvertering till fossilfritt bränsle. Detta är ett steg i vårt hållbarhetsmål att vara ett fossilfritt företag senast år 2030.

En tidigare stor investering gjordes när panna 5 installerades i Stegeholmsverket 2014.

Vi har även utvecklat logistiken mellan Målserums avfallsanläggning, som tar emot allt brännbart avfall, och Stegeholmsverket.

En investering och miljöförbättring som reducerar antalet transporter mellan anläggningarna.

Tack vare satsningen på en helt fossilfri fjärrvärmeproduktion i Gamleby värmeverk har Västervik Miljö & Energi AB fått två större beställningar på fjärrvärmeleveranser i Gamleby.

Beställningarna innebär en ökning av fjärrvärmeleveranserna i Gamleby med cirka tio procent.

Stefan Westblom, energistrateg på Region Kalmar svarar på varför Region Kalmar län väljer lokalproducerad fjärrvärme:

Nyligen blev det klart att ni ansluter er till Gamlebys fjärrvärmeverk. Varför väljer ni lokalproducerad fjärrvärme?

- För att uppfylla de krav och mål vi har i Regionen Kalmar län om att minska vår fossilanvändning till noll. Om det finns lokal fjärrvärme ska vi nyttja den och därför ansluter vi Gamleby folkhögskola till fjärrvärmenätet.

Vilka miljövinster hoppas ni kunna se?

Miljövinsten är att minska vår klimatpåverkan. Dessutom blir det mindre underhållskostnader, eftersom systemet är mer driftssäkert än det vi har idag.

Hur ser ni på att Västervik Miljö & Energi investerar och moderniserar fjärrvärmeverken?

Det är väldigt bra. Vi har efterfrågat en ombyggnad i ett antal år, eftersom kapaciteten behövde utökas för att vi skulle kunna ansluta oss. Äntligen kunde det bli så!

Visste du att...

  • En person genererar 467 kilo (2019) hushållsavfall per år.
  • Ur ett ton restavfall utvinner Stegeholmsverket 3 000 kWh energi, vilket motsvarar ungefär årsförbrukningen av hushållsel i en lägenhet.
  • Om du har eller tänker skaffa en utomhuspool och är ansluten till fjärrvärmenätet kan du värma badvattnet med fjärrvärme. Ett smidigt och prisvärt alternativ.
  • Satsningen på fjärrvärme har resulterat i att vi fått renare luft tack vare mindre utsläpp.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.