Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Västervik i framkant i Vatten-Sverige

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2021-06-23

Västervik Miljö & Energi ökar investeringstakten av det 110 mil långa ledningsnätet i Västervik. Detta bidrar bland annat till färre driftstörningar och nya arbetstillfällen. På sikt minskar också kostnaderna för akuta åtgärder.

Beslutet baseras på en utredning som visar på nödvändigheten att arbeta ifatt det under decennier uppbyggda underhållsbehovet av det omfattande ledningsnätet för vatten, avlopp och dagvatten i Västerviks kommun.

- Vi har ökat på investeringstakten i förnyelsearbetet de senaste åren men vi tar nu ett fastare grepp i arbetet och höjer ribban ytterligare, säger Ruben Öberg, affärsområdeschef Vatten, Västervik Miljö & Energi.

Genom att underhålla ledningarna proaktivt beräknas antalet driftstörningar successivt att sjunka över tid och därmed också kostnader kopplade till dessa.

-  Vi tar ett samhällsekonomiskt ansvar för framtiden genom att ta en större kostnad nu, säger Ruben Öberg.

Relativt få andra kommuner i Sverige har beslutat att arbeta enligt en specificerad takt, så där ligger vi i framkant, något som naturligtvis känns extra roligt, avslutar Ruben Öberg.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.