Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Västerviks gymnasium återgår till delvis platsförlagd undervisning 1 februari

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2021-01-21

Efter Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer och den regionala bedömningen av smittläget beslutade idag skolchef Magnus Bengtsson att en återgång till platsförlagd undervisning ska ske från 1 februari.

Det blir fortsatta restriktioner på plats och växelvis närvaro för att kunna hålla avstånd och glesa ut bland eleverna, säger Magnus Bengtsson. Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att skolor nu kan återgå och betonar att långsiktig fjärrundervisning kan få negativa konsekvenser. Istället rekommenderar de en växelvis närvaro så som vi nu gör på Västerviks gymnasium.

Anledningen till att återgången inte sker samtidigt som för högstadiet den 25 januari är att Gymnasiet har ett tidigare beslut med fjärrundervisningsplanering som gäller till 29 januari. Det behövs också tid att planera detaljer i återgången och hur den växelvisa undervisningen ska genomföras.

Gymnasieledningen har gjort ett bra jobb med att ta fram ett upplägg som vi anser blir bra utifrån den rekommendation som vi nu har, säger Magnus Bengtsson. Om smittläget förändras får vi förstås ompröva beslutet.

Så ser den övergripande planeringen ut i dagens beslut:

Yrkesprogram:

Årskurs 3 har närundervisning på heltid.

Årskurs 1 och 2 har fjärrundervisning varannan vecka.

Under nämnda period är ett stort antal klasser i åk ute på Arbetsplatsförlagt lärande (APL) 2-3 dagar i veckan, vilket innebär färre elever i undervisningsmiljöerna. Exempelvis är såväl åk 2-3 på APL hela veckor vecka 9-12.

Högskoleförberedande program

Respektive årskurs har fjärrundervisning var tredje vecka.

Schema för fjärrundervisning:

VeckaHögskoleförberedande program (EK, SA, NA)Yrkesprogram (BA, IN, EE, VO, HV, HA, RL)

Åk 1

Åk 2

6

Åk 2

Åk 1

7

Åk 3

Åk 2

8

SPORTLOV

SPORTLOV

9

Åk 1

ÅK 1

10

Åk 2

Åk 2

11

Åk 3

Åk 1

12

Åk 1

Åk 2

13

Åk 2

Åk 1

För gymnasiesärskola och introduktionsprogrammen fortsätter närundervisning på heltid.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.